สารงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 71 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    05 กุมภาพันธ์ 2559

 

            หนึ่งในเหตุการณ์ที่สังคมไทยเฝ้ารอคอยให้มาถึงประจำปีผมเชื่อว่าคือ งานฟุตบอลประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้จัดต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ ๗๑ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นี้ ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีที่เก่าแก่มากที่สุดของประเทศไทย กว่าเจ็ดทศวรรษของการจัดงานคือประจักษ์พยานถึงความสามัคคีกลมเกลียวของเหล่าเยาวชนคนหนุ่มสาวระหว่างสองมหาวิทยาลัย รวมทั้งบรรดาศิษย์เก่าที่ได้กลับมารวมตัวพบปะพูดคุยกันมีกิจกรรมที่ได้ร่วมกันชม ร่วมกันเชียร์ ร่วมกันร้องเพลง รำลึกถึงคืนวันเก่าก่อนสร้างความสุขความประทับใจทั้งในสนามและที่รับชมอยู่ทั่วประเทศ
            กิจกรรมในงานฟุตบอลประเพณีแต่ละปี ผมเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเหล่านักกีฬาที่ฝึกซ้อม รวมถึงเชียร์ลีดเดอร์กองเชียร์ ทีมงานต่างๆของทั้งสองมหาวิทยาลัยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ทุ่มเททำงานเพื่อให้เกิดภาพ ที่สวยงามในการแปรอักษร ตลอดจนผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกจำนวนมากที่เหน็ดเหนื่อย จึงนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำชีวิตมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบันไม่เพียงแค่ความสนุกสนานในงานเท่านั้น      ช่วงหลายปีที่ผ่านมากิจกรรมเพื่อสังคมก็ได้ถูกบรรจุไว้ในงานด้วยเพื่อให้พลังของนิสิตนักศึกษาได้ร่วมกันแสดงออกในการทำความดีสู่สังคม เช่น การเชิญชวนให้มีการบริจาคโลหิตและการลงมือช่วยเหลือสังคมอื่นๆ อันเป็นเรื่อง    ที่น่าชื่นชมยินดียกย่องอย่างมาก
            ท้ายที่สุดนี้ผมต้องขอขอบคุณสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานให้ออกมาเรียบร้อยด้วยดี รวมถึงผู้สนับสนุนในการจัดงานทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยให้กิจกรรมงานฟุตบอลประเพณีที่ดีงามเช่นนี้เกิดขึ้นได้และจัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมขออวยพรให้งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ ๗๑ จงบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และขอให้งานในปีนี้เป็นความทรงจำที่ดีอีกปีหนึ่งของเหล่านิสิตนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงขอให้พลังเยาวชนคนหนุ่มสาวผู้เป็นความหวังและกำลังของชาติในอนาคตได้ช่วยกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตามกำลังความสามารถ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิรูปประเทศไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน