โปรโมชั่น ลดพิเศษ จองภายในเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2565    05 พฤษภาคม 2565

  สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาค่าสถานที่

ตั้งแต่ พฤษภาคม-ธันวาคม 2565 เพื่อให้ท่านที่สนใจจัดงานในราคาพิเศษ

ซึ่งสามารถจองใช้บริการวันใดก็ได้ เพียงแค่ท่านจองภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-286-0861,02-679-8322

ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.tuasso.com/upload/doc/promo65.pdf