วันเฉลิมพระชนมพรรษา    12 สิงหาคม 2553

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยดร.นริศ ชัยสูตร และเหล่าคณะทำงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้พร้อมเพียงกันร่วมถวายพระพร ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553