ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการคลัง    01 สิงหาคม 2553

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง พร้อมด้วย ดร.นริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายกสมาคมธรรมศาสตร์ และผู้บริหารจากสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 กว่า 60 คน ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4