แจ้งการงดจัดกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมธรรมศาสตร์ฯ    07 ธันวาคม 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายและขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับการป้องกัน เพื่อให้สมาคมฯ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สมาคมฯ จึงได้งดการจัดกิจกรรม
ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น
- งานคืนสู่เหย้าชาวธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคม 2563
- งานเดิน – วิ่ง การกุศล ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 10
- งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ครั้งที่ 75 (ฝ่ายธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)
- งานรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 34 (ฝ่ายจุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ)
- งานกอล์ฟประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 24 (ฝ่ายจุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ) เป็นต้น